Zöldmarketing – Ökomarketing

Fenntarthatóság, környezetvédelem és energiatakarékosság

mi a zöldmarketing - fenntartható zöld marketing
Zöldmarketing – zöldmozgalom. Fenntartható marketing. Természetvédelem, Ökomarketing, zöld energia

A zöldmarketing jelentése, meghatározása

Az ökomarketing vagy elterjedtebb nevén zöldmarketing lényegében a környezettudatosság elvén alapuló marketingmódszer. A zöld marketing eljárásait követők a környezetvédelem tudatossá tétele, a természet megóvása, a megújuló energiaforrások népszerűsítése érdekében felhasználják a marketingeszközöket. Mindazokat, amelyek akár a tudományos ismeretek terjesztése, akár a piaci megfontolások bemutatása és az egyes üzleti konstrukciók leleplezése területén adódhatnak. A területen működő marketing szakemberek nem feltétlenül mozgalmárok. Nem akcióznak, nem is feltétlenül azonosulnak a GreenPeace-szel és a zöldek mozgalmával. Hanem a környezettudatosság és a zöld szemlélet elveit és gyakorlatát medializálva érnek el sikereket.

Ajánlott definíció:

A zöld marketing vagy ökomarketing az általános és speciális marketing eszközeinek a felhasználásával végzett erőfeszítés azért, hogy a civilizációs fejlődés természetet veszélyeztető, környezetet károsító működése átalakuljon. Mégpedig egy intelligens, önszabályozó struktúrává, amely alkalmas az ökológiai rendszerek önfenntartó jellegének visszaállítására, megteremtésére és megtartására. Ezzel megelőzve az ipari fejlődéssel járó növekvő nyersanyag- és energiafelhasználás visszafordíthatatlanul káros következményeit. Ide értve egy fenyegető világméretű ökológiai katasztrófát is.

ökomarketing - zöld környezettudatosság
Fogyasztás és környezettudatosság. Zöld szemlélet – ökomarketing, kármentés

Szűkebb értelemben a zöld marketing a környezeti előnyök hangsúlyozása a cégek, technológiák, termékek és szolgáltatások megjelenésében. Ezt a környezettudatos fogyasztók nagyra értékelik, ezzel növelve egy adott vállalat, márka, brend versenyképességét a piacon vagy ezekhez kapcsolódó projekt elfogadottságát a társadalomban. Ezzel a marketingformával függ össze egy lehetséges reklámfogás, ezt A zöldmarketing negatív értelmezése cím alatt említjük.

A környezettudatos gondolkodás

Az ökomarketing elterjedésével egyre inkább teret nyer a zöld szemlélet, a környezettudatos gondolkodás. A pozitív tartalmak felmutatásával és a negatív gyakorlatok leleplezésével, a kedvezőtlen tendenciák bemutatásával és megoldási alternatívák népszerűsítésével ma már a környezettudatos gondolkodásmód nem csupán a vállalati szférában tölt be egyre jelentősebb szerepet, hanem az emberek magánéletében is. Hiszen bizonyos fogyasztói rétegek természetet óvó, energiát kímélő, környezetszennyezéstől tartózkodó magatartása egyre inkább terjed éppen a legveszélyeztetettebb nagyvárosi környezetben.

A zöldmarketing negatív értelmezése – csak reklámfogás?

Szükséges megemlíteni, hogy létezik a kifejezésnek egy pejoratív felhangja is. A magyar Wikipédia szerint például voltaképp a zöld marketing csak egy burkolt reklámfogás, ugyanis a vállalkozások működésük és termékeik zöld jellegének a hangsúlyozásával igyekeznek előnyt szerezni a piacon.

Az angol Wiki árnyaltabban traktálja a témát, zöld termékmarketingnek nevezi azokat a marketingeljárásokat, amelyek olyan termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyekről feltételezik, hogy környezetvédelmi szempontból biztonságosak. Az így értelmezett zöldmarketing magában foglalja a tevékenységek széles körét, beleértve

  • a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő termékmódosítást,
  • a gyártási folyamatok megváltoztatását,
  • az újrahasznosítható és fenntartható csomagolást,
  • valamint a pazarló életmódra ösztönző reklámok módosítását.

A zöld marketing meghatározása tehát nem egyszerű feladat, mert a fogalom jelentéstartományában több szemiotikai lehetőség metszi egymást és gyakran ellentmond egymásnak.

A zöld-, a környezetvédelmi- és az öko-marketing az új marketingmegközelítések részét képezik, amelyek nem csupán a már meglévő marketinggondolkodás és gyakorlatok újradefiniálását, módosítását vagy javítását célozzák, hanem ezeknek a megközelítéseknek a megkérdőjelezésével lényegesen eltérő perspektívát nyújtanak.

Az online lexikon meghatározását némileg kiegészítve, továbbá kitágítva és más irányból is megközelítve a fogalmat, az alábbi jelentéseket is ajánlja meghatározásként társblogunk Zöld marketing – energiatakarékos télikert című összefoglalója:

A zöld marketing:

  1. olyan burkolt marketingmegoldás, amelyben vállalatok, intézmények, hatóságok, pártok, politikusok valamely környezetvédelmi ügy mellé állnak, ilyen ügyet támogatnak különféle módszerekkel abból a célból, hogy ezzel szimpatikusabbá tegyék a céget, a márkát, a terméket, a szolgáltatást, valamely társadalmi szervezetet, intézményt, alapítványt, netán politikai pártot, mozgalmat.
  2. a zöld mozgalomhoz meggyőződésből csatlakozók marketingtevékenysége, amellyel a megújuló energiahordozókat, a hulladékok újrafelhasználását, környezetbarát termékeket stb. népszerűsítenek
  3. a környezetromboló, természetkárosító tevékenység ellen fellépők marketingakciója

A fenti megközelítések tehát egymástól eltérő, némiképp egymásnak ellent is mondó tevékenységeket feltételeznek. Bárhogy is, érdemes elgondolkodni azon, hogy a zöld marketing mögött valóban a környezetvédelem áll-e vagy a profitra hajtó reklám? Nem kétséges, hogy a zöldmarketing lehet burkolt reklámfogás, de népszerűsítheti a környezetbarát, természetóvó eljárásokat, a megújuló zöldenergiát vagy akár a szelektív szemétgyűjtést és a napfényt befogadó, energiacsapdaként működő télikerteket is.

Napelem teraszra: energiamegtakarítás

napelemes terasz tető, teraszfedésEnergiatakarékos zöld beruházásnak számít, ha a télikertet napelemes teraszfedés útján alakítjuk ki. Azaz napelem-tetővel fedjük. A napfény energiáját elektromos árammá alakító panelek, mint tudjuk, az 1950-es évek óta léteznek, amikor az első szilícium fotoelektromos cellát kifejlesztették az Egyesült Államokban. Ma már gyakori látvány a házak tetején, egyes szállítójárműveken, számológépeken és sebességmérő kamerákon. Létezik a magyar kormány részéről támogatott rendszer is, amely sokáig igen kedvező volt a lakástulajdonosok számára, 2023-tól azonban már alig kínál  készpénz megtakarítást.

Környezetvédelem a vegyiparban

ipari műanyag kármentő tálca
Ipari műanyag tartály kármentő tálcán

Az ipari létesítményekben a veszélyes és mérgező anyagok tárolása környezetvédelmi óvintézkedéseket tesz szükségessé. A környezetre káros folyadékot tároló ipari tartályokat ezért folyadékgyűjtő biztonsági kármentő tálcán helyezik el, amelyek felfogják a csapszelepből az elzárás után kicsöppenő vagy a külső tartályfalon leszaladó cseppeket, netán a feltöltésnél kiloccsanó cseppfolyós anyagot, ezzel látnak el gazdaságilag is értékelhető kármentesítő funkciót. Az ipari műanyag kármentő tálca általában magas minőségű tiszta polietilénből készült termoplaszt technológiával.

Mit jelent a zöldmarketing?

A zöldmarketing termékek, cégek, szolgáltatások, technológiák, projektumok környezeti előnyeinek hangsúlyozása a marketing eszközeivel. Vagy csak öncélú reklámfogás? Megújuló zöld energia felhasználása, a környezettudatos gondolkodás kialakulása. Ökomarketing jellegű tartalom elhelyezése optimalizált honlapokon.

Long tail kulcsszavak Google tartalomkereséshez: green marketing, zöld környezetmarketing, energiatakarékos megoldás, környezettudatos magatartás, tartalom és marketingszöveg. Télikert és teraszépítés.

Megkímélt természet és környezet védelem, fenntarthatóság és ökológia. Ökomarketing, zöld energia takarékosság, fenntartható ökológiai környezet. Tartalommarketing blog – greenpeace mozgalom – zöldek, környezetvédelmi biztonsági tálca. Terasztető-napelem